Konferenca Kombëtare “Sportistët e rinj Elitar”

Ditën e mërkurë, datë 10 Janar 2018 u zhvillua Konferenca Kombëtare “Sportistët e rinj Elitar” (Zhvillimet aktuale dhe perspektiva e të ardhmes së afërt), organizuar nga IKSHS & MASR.