IKSHS, Sesion Shkencor. Aktiviteti Fizik, SHëndeti dhe Sporti. 15.07.2020

Instituti i Kërkimit Shkencor të Sportit organizon në datën 15.07.2020 ora 10:00 në katin e 3-të (Salla A4, Godina e Re) sesionin shkencor “Aktiviteti Fizik Shëndeti dhe Sporti”. Ftohen të marrin pjesë stafi akademik edhe studentët .