Loading ...
Updates

    No blog post found.

Mirë se vini në Institutin e Kërkimit Shkencor të Sportit

Video Tour

Rreth Institutit

IKSHS Institutit i Kërkimit Shkencor të Sportit është krijuar si “Sektor Kërkimor Shkencor” në vitin 1962,si pjesë përbërëse e Instituti i Lartë i Kulturës Fizike “Vojo Kushi”, ku dhe mbulonte organizimin e veprimtarisë shkencore. Nga viti 1974...

LEXO MË SHUMË

Prezantim IKSHS

Kliko këtu për të parë
prezantimin e Institutit të Kërkimit Shkencor të Sportit

Kliko këtu për më shumë

Portali i Universitetit të Sporteve të Tiranës - ALUMNI u jep mundësi studentëve dhe ish-studentëve për të zhvilluar me sukses, vlerësuar dhe filluar planifikimin e karrierës dhe zhvillim profesional brenda një mjedisi pune që ndryshon vazhdimisht.