Loading ...
Updates
  • Konferenca Kombëtare “Sportistët e rinj Elitar”

  • IKSHS, Sesioni Shkencor 23.11.2017

  • ICSS Tirana 2017

  • FORUMI “MEDIA DHE SPORTI”

Mirë se vini në Institutin e Kërkimit Shkencor të Sportit

Video Tour

Rreth Institutit

IKSHS Institutit i Kërkimit Shkencor të Sportit është krijuar si “Sektor Kërkimor Shkencor” në vitin 1962,si pjesë përbërëse e Instituti i Lartë i Kulturës Fizike “Vojo Kushi”, ku dhe mbulonte organizimin e veprimtarisë shkencore. Nga viti 1974...

LEXO MË SHUMË

Prezantim IKSHS

Kliko këtu për të parë
prezantimin e Institutit të Kërkimit Shkencor të Sportit

Kliko këtu për më shumë

Portali i Universitetit të Sporteve të Tiranës - ALUMNI u jep mundësi studentëve dhe ish-studentëve për të zhvilluar me sukses, vlerësuar dhe filluar planifikimin e karrierës dhe zhvillim profesional brenda një mjedisi pune që ndryshon vazhdimisht.